Ortsregister (A - A)


Personregister    Efternamnsregister

A - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P R - R S - S T - T U - U V - V W - Ä Ö - Ö d - d


Adolf Fredrik (AB)
Björkander, Knut Rickard (1928-2005) ansedel2.gif
Essing, Curt Carl Axel (1919-2000) ansedel2.gif
Hasselrot, Carl Birger (1842-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfshög (N), Dahl
Magnusson, Johan Severin (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfshög (N), Kjerreberg
Magnusson, Bernhard Heribert (1871-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif
Magnusson, Fredrik (1880-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif
Magnusson, Karl Hilding (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfshög (N), Klockaregården
Johannesdotter, Anna Lisa (1821-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfshög (N), Vallby 3
Johansdotter, Svenborg (1817-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Anders Gustaf (1819-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfshög (N)
Magnusson, Bernhard Heribert (1871-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Algutstorp (P), Prästgården
Larsson, Karl Arvid (1901-1973) ansedel2.gif
Svensson, Asta Hildegard (1914-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Algutstorp (P)
Larsson, Anita Charlotta (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Karl Anders (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Oskarsson, Ingegerd Helena Elisabet (1956-) ansedel2.gif
Svensson, Elly (1916-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alingsås (P)
Andersson, Anette Elisabeth (1965-) ansedel2.gif
Andersson, Jan-Åke (1947-) ansedel2.gif
NN, Marita Elisabeth (1963-) ansedel2.gif
Troselius, Eva (1819-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Almundsryd (G)
Bergqvist, Klas (1823-1901) ansedel2.gif
Jönsdotter, Dorothea (1795-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsson, Sven (1792-1870) ansedel2.gif
Svensdotter, Kerstin (1822-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Carl (1820-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alseda (F), Grönäng
Magnidotter, Maria (1789-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Zackrisdotter, Anna Maria (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alseda (F), Holsbybrunn
Alnervik, Bodil Magda Elisabeth (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Alnervik, Carl-Axel Bertil (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alseda (F), Källtorp eller Spränglid
Magnidotter, Stina Johanna (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alseda (F), Reppered
Magnidotter Ramm, Anna Cathrina (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alseda (F), Soldattorpet Spängslid
Magnusson, Johan Magnus (1819-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alseda (F), Språkletorp
Magnusson, Johan Peter (1839-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zackrisson, Johannes (1778-1856) ansedel2.gif

Alseda (F), Talläng
Rydberg, Gustaf Magnusson (1824-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alseda (F), Ämaryd Björsgård
Andersdotter, Cathrina (1794-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Glück, Brita Stina Carlsdotter (1829-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Glück, Carl Petersson (1789-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Rydberg, (Matilda) Tilda Karolina (1852-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Rydberg, Anders Magnus (1858-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif
Rydberg, Gustaf Magnusson (1824-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Rydberg, Johanna Christina (1865-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Åhnell, Karl Gustaf (1855-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alseda (F), Ämaryd Kåragård
Andersdotter, Anna (1783-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Cathrina (1794-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Christina (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Johanna (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Maria (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Håkan (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Petter (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Krasse, Lars (1701-1772) ansedel2.gif
Larsson Krasse, Anders (1750-1795?) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alseda (F)
Andersdotter, Cathrina (1794-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Anders Magnus (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Johan Gustaf (1841-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif
Carlsdotter, Anna Maria (1825-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif
Carlsson, Anders Peter (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Carlsson, Carl Johan (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Glück, Carl Petersson (1789-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Magnidotter, Maria (1789-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Magnidotter, Maria (1830-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Johannes (1825-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ramm, Magnus Johansson (1787-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Sven Magnus (1815-1883) ansedel2.gif

Alseda, Pehrsgården
Magnusson, Anders (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alseda, Soldattorpet Sprängslid
Magnusson, Jonas Peter (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alster (S)
Hallström, Gustav Fredrik Christensen (1959-) ansedel2.gif
Johansson, Johan Torsten (1886-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstorp (F), Fredriksfors
Lundgren, Erik (1745-) ansedel2.gif

Anderstorp (F), Gyllenfors Bruk
Klera, Göran (1787-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif
Klera, Johannes (1789-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif
Magnusdotter, Lisa (1787-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstorp (F), Gyllenfors
Abrahamsdotter, Stina (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Abrahamsson, Petter (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Sven (1742-1819) ansedel2.gif
Schultz, Abraham Göransson (1751-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstorp (F)
Abrahamsson, Anders (1790-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Abrahamsson, Göran (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Britta Stina (1768-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Sven (1742-1819) ansedel2.gif
Lundgren, Erik (1745-) ansedel2.gif
Magnusdotter, Christina (Stina) Maria (1785-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Alex Henrik (2002-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Ingvar Henrik (1979-) ansedel2.gif
Olofsson, Kalle Henrik (2003-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Schultz, Abraham Göransson (1751-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Toll, Stina (1738-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Angerdshestra (F)
Johansson, Svea Febe Erika (1911-1963) ansedel2.gif

Annedal (O)
Andersdotter, Olivia Albertina (1864-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arby (H), Gräsgärde nr 6
Andersdotter, Ida Sofia (1873-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Anders (1828-) ansedel2.gif

Arby (H), Resby
Håkansdotter, Ingrid Cajsa (1817-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arby (H), Skällby
Carlsson, Nils (1733-1774) ansedel2.gif

Argentina, Buenos Aires
Vásquez, Leonardo Rubén González (1954-) ansedel2.gif

Argentina
Cuadra, Alberto Viktor (1960-) ansedel2.gif

Arvika
Ahlgren, Stig Olof (1942-) ansedel2.gif
Wikström, Karl August (1869-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asa (G)
Eriksdotter, Inga Lisa (1815-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Peter (1812-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Sara Stina (1846-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Erik (1633-1703) ansedel2.gif
Persson, Erik (1780-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Peter Erik (1838-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensdotter, Lena (1776-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Askeby (E), Juby
Ljung, Carl Gustaf (1836-1896) ansedel2.gif

Asker (T)
Jonsson, Ernst Gottfrid (1875-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
NN, Jenny Teresia (1877-) ansedel2.gif

Asmild förs/Viborg/Danmark
Kvorning, Ane Marie Birthe (1948-) ansedel2.gif

Asmundtorp (M)
NN, Svea Ingeborg (1910-1990) ansedel2.gif


A - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P R - R S - S T - T U - U V - V W - Ä Ö - Ö d - d

Personregister    Efternamnsregister


email: sven.lonnquist@gmail.com Framställd 2021-02-10 av Sven Lönnquist med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.