Ortsregister (K - K)


Personregister    Efternamnsregister

A - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P R - R S - S T - T U - U V - V W - Ä Ö - Ö d - d


Kalix
Lindström, Eva Hjördis (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindström, Per-Otto (1923-2007) ansedel2.gif

Kalmar (H)
Bengtsson, Agnes Lise Maria (1993-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bengtsson, Anna Kajsa Linnéa (1990-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalmar (H)
Evers, Ester (1901-1979) ansedel2.gif
Karlsson, Hedda Terése (1880-1960) ansedel2.gif
Karlsson, Maria Carolina (1888-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif
Mårtensson, Bror Johan (1908-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif
NN, Sigrid Matilda (1906-1980) ansedel2.gif
Nilsson Hallof, Karl Alvar Moses (1909-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per Edvard (1884-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalmar domkyrkoförs (H), Slottet, Slottsfängelset
Olsson, Håkan (1788-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalmar domkyrkoförsamling (H)
Hillerbrand, Carl-Henrik Sigvard (1924-2016) ansedel2.gif
Johansson, Anna Linnea (1900-1988) ansedel2.gif
Johnsson, Bengt Anders (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johnsson, Kerstin Birgit (1958-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Peterson, Karl Folke Birger (1901-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalmar län, Långasjö
Stenfelt, Magnus Georg (1713-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalmar län, Tuna
Stråle af Sjöared, Anna Catharina (1679-1705) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stråle af Sjöared, Elisabeth (-1738) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalmar slottsförsamling (H)
Svensson, Gumme (1702-1758) ansedel2.gif

Kalmar
Jonsson, Johan Christer Börje (1988-) ansedel2.gif

Kalv (P)
Andersson, Joakim (1971-) ansedel2.gif
Hammarberg, Gunilla Teresia (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kanada
Andersson, John Edward (1880-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kansas USA, Rosedale
Johnson, Robert William (1919-2014) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kansas USA
Lönnqvist, Anna Elisabeth (Lisa) (1889-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Bredegården
Gustafsdotter, Hilda (1872-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Anders Petter (1866-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustavsson, Inger Gunilla (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Bäckgården
Abrahamsdotter, Maria (1755-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Abrahamsson, Sven (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Arvidsdotter, Kristina (Kerstin) (1732-1806) ansedel2.gif
Larsdotter, Elin (1677?-1751) ansedel2.gif
Swensson, Abraham (1727?-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Fogdegården
Johansdotter, Sara Beata "Britta" (1824-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Samuelsson, Pehr Gustav (1820-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Frostagården
Gustafsdotter, Elsa Maria Viktoria (1897-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Jenny Sigrid Alice (1899-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Gästgivargården
Larsdotter, Maria Charlotta (1813-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif
Samuelsson, Pehr Gustav (1820-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Hagen
Gustafsdotter, Augusta Karolina (1867-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Britta Kajsa (1842-1909) ansedel2.gif
Larsson, Gustaf (1835-1912) ansedel2.gif

Karleby (R), Holma, Källegården
Andersdotter, Catharina (1768-1818) ansedel2.gif
Jonasson, Lars (1758-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Kiersti (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Johannes (1800-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Lars (1786-1817) ansedel2.gif

Karleby (R), Holma, Laxarehemmet
Jacobsdotter, Ingrid (1782-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jacobsdotter, Stina (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jacobsson, Anders (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jacobsson, Carl (1790-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jacobsson, Johannes (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Hultegården
Gustafsdotter, Hilda Charlotta (1849-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Klövagården
Abrahamsdotter, Fredrika (1778-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif
Abrahamsdotter, Lisa (1789-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif
Abrahamsdotter, Magdalena"Lena" (1776-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Abrahamsdotter, Maria "Maja" (1784-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Abrahamsdotter, Maria (1755-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Abrahamsson, Anders (1781-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Abraham (1747-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Håkansson, Anders (1699-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Maria (1702?-1782) ansedel2.gif
Vilhelmson, August Natanael (1863-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Korpagården, Soldatbostället nr 588
Jonasdotter, Katarina (1763-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasson, Johannes (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasson, Lars (1758-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasson, Nils (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lunta Nilsson, Jonas (1730-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensdotter, Maria (1732-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Korpagården
Carlsdotter, Beata (1759-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Leaby, Nolgården
Abrahamsdotter, Maria "Maja" (1784-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersson, Samuel (1788-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Samuelsson, Carl Wilhelm (1827-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Leaby, Skattegården
Nilsson, Lars (1786-1817) ansedel2.gif

Karleby (R), Leaby, Övergården
Karlander, Jonas Johannesson (1837-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Leaby
Gustafsdotter, Fredrika Matilda (1858-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Logården
Andersson, Jacob (1752-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jacobsson, Johannes (1796-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Swensdotter, Maria (1757-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Ravelstorp
Jonsdotter, Annicka (1706-1798) ansedel2.gif
Larsson, Anders (1698-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Soldatbostället Backgården
Jonasdotter, Annica (1773-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), St. Skattegården
Gustafsdotter, Clara Maria (1861-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Hilda Charlotta (1849-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Kristina Charlotta (1854-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Alfred Teodor (1870-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Anders Petter (1866-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Carl Johan Levin (1851-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Johan Fredrik (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Sara Beata "Britta" (1824-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Samuelsson, Pehr Gustav (1820-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R), Strängsgården
Andersdotter, Brita Stina (1796-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jacobsson, Johannes (1796-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby (R)
Abrahamsdotter, Magdalena"Lena" (1776-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Abrahamsdotter, Maria "Maja" (1784-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Beata (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Gabriel (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Gustaf (1836-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Håkan (1732-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Arvidsdotter, Kristina (Kerstin) (1732-1806) ansedel2.gif
Axelsson, Karl-Axel Anders (1933-) ansedel2.gif
Gustafsdotter, Fredrika Matilda (1858-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Hilda (1872-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Anders Petter (1866-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johannesson, Anders Magnus (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsson, Sven (-1738?) ansedel2.gif
Larsdotter, Elin (1677?-1751) ansedel2.gif
Persdotter, Maria (1702?-1782) ansedel2.gif
Pettersson, Samuel (1788-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Swensson, Abraham (1727?-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby, Öfragården
Johannesdotter, Gustava (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johannesson, Carl (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby., Logården
Jonasson, Per (1792?-) ansedel2.gif

Karleby
Larsson, Magnus (1742-) ansedel2.gif

Karlshamn (K)
Andersson, Bert Ola Niklas (1966-) ansedel2.gif
Andersson, Per-Olof Anders (1959-) ansedel2.gif
Lönnquist, Mats Göran (1967-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lönnqvist, Elsie Margareta (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Malmqvist, Per Ingvar (1957-1996) ansedel2.gif
Mokvist, Per-Gunnar Erik (1945-) ansedel2.gif
Åman, Paul Bertil (1945-) ansedel2.gif

Karlskrona Amiralitetsförsamling (K)
Lindén, Jakob Karl Hannes (2002-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlskrona stadsförsamling (K)
Lindén, Erik Olof Gabriel (1998-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlstad
Andersson-Berg, Grabb Erik (1774-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hallberg, Björn (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlstads domkyrkoförsamling (S)
Hallberg, Klas Magnus (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Katarina (AB)
Fransdotter, Elsa Viktoria (1896-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Sahlén, Björn Åke Gustav (1943-2016) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wahlström, Inger Margareta "Greta" (1946-2006) ansedel2.gif

Katolska Kyrkan Köpenhamn
Barfred, Marie Caroline Cathinca (1854-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lönnquist, Sven Svensson (1853-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Katrineholm (D)
Anderberg, Knut Lennart (1915-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Katrineholm
Gunnarsson, Mats (1970-) ansedel2.gif
Moqvist, Elsie Marie (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Moqvist, Malte Erik Johannes (2008-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Moqvist, Malva Linnea Josefina (2010-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kattarp (M)
Nilsson, Yvonne Ann-Christin (1956-) ansedel2.gif

Kiaby (L)
Mogered, Karin Birgitta Helen (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
von Friesendorff, Carl Filip (1969-) ansedel2.gif

Kimstad (E)
Eklund, Karl Erik Ingemar (1924-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eklund, Katrin Inga Heléna (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Kaimelai, Salme Annelie (1938-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif
Malmqvist, Malin Alicé Catrin (1989-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kina
Dynnes Ebbesen, Naia ChenShi (2003-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kinna (P)
Berggren, Anette Therese (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Berggren, Tina Elvy (1987-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Börjesdotter, Anna Britta (1854-1943) ansedel2.gif
Gustavsson, Johannes (1857-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johannesdotter, Ingrid Jenny Elfrida (1887-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johannesson, Bror Erik (1897-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Anna Amanda Elisabet (1907-1988) ansedel2.gif
Mährle, Liddy Irene (1929-1995) ansedel2.gif
Nilsdotter, Anna Katarina (1830-1908) ansedel2.gif
Peterson, Ida Maria Terese (1893-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Sandell, Anders Olaus (1898-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Sandell, Karin Anneli (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Sandell, Karl Einar (1923-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Sandell, Kjell Einar (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Sandell, Nils Olof (1928-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sandell, Sigrid Irene (Titti) (1950-2019) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kinnarumma (P)
Stensson, Lennart Leopold (1941-2011) ansedel2.gif

Kinne-Vedum (R), Kårtorp
Troselius, Bror Gabriel Reinhold (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Troselius, Eric Hjalmar (1836-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif
Troselius, Eva Märta Hermina (1840-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Troselius, Hugo Ture (1828-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif
Troselius, Selma (1833-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kinne-Vedum (R)
Troselius, Sofia Ulrika (1831-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kinneved (R), Frölindsgården
Gustafsdotter, Elsa Maria Viktoria (1897-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kinneved (R)
Andersson Forsberg, Anders (1818-1889) ansedel2.gif

Kirseberg (M)
Lybe, Elias Mikael (2014-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lybe, Erika (1994-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lybe, Ingrid Elisabeth (1957-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lybe, Mats Einar Johansson (1956-) ansedel2.gif
Persson, Frans (1887-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kiruna
Backgård, Christina (1968-) ansedel2.gif

Kivik
Wahlqvist, Nellie Isabell (2004-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wahlqvist, Sanna Amanda (2002-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klövedal (O)
Johansson, Inga-Maj Lilian (1938-) ansedel2.gif
Johansson, Mats Olof (1958-) ansedel2.gif
Lundin, Eva Inga-Lena (1961-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Knislinge (L)
Jeppson, Ola (1844-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsdotter, Anna Mathilda (1884-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsson, Axel Berndt (1879-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsdotter, Elna Matilda Cecilia (1890-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, August (1874-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif
Truedsson, Nils (1873-1954) ansedel2.gif

Knivsta (C)
Nilsson, Anders Knut (1919-2015) ansedel2.gif
Sahlén, Ulla Marianne (1920-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Knätte (P), Lund Storegård
Andersdotter, Anna-Maria (1823-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Knätte (P)
Andersdotter, Anna-Maria (1823-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Gustaf (1836-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Fredriksson, Svante August (1860-1915) ansedel2.gif
Johannesdotter, Hilma Oktavia (1866-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johannesson, Sanfrid (1858-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Erik Teodor (1878-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Nikolaus Valdemar (1884-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsdotter, Emma Kristina (1855-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Gustaf Herman (1851-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Karl Emil (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Karl Johan (1818-1869) ansedel2.gif
Karlsson, Klas Edvin (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Teodor Reinhold (1866-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif
Långberg, Britta Maria (1817-1870) ansedel2.gif

Kolbäck (U), Strömsholm
Stenbock, Catharina (1535-1621) ansedel2.gif

Korsberga (F)
Magnusson, Johan Magnus (1819-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kosovo, Peja
Hajdaraj, Argent Romeo (1989-) ansedel2.gif

Kristberg (E)
Johansdotter, Britta (1714-1766) ansedel2.gif
Toll, Peter (1711?-1784?) ansedel2.gif
Toll, Stina (1738-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristdala (H)
Hägg, Oskar Martin (1900-1971) ansedel2.gif
Rosén, Ivar Anton Emanuel (1895-1969) ansedel2.gif

Kristianstad, hos Kronofogden
Johansson, Oskar Torvald (1885-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lönnqvist, Anna Elisabeth (Lisa) (1889-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristianstad
Larsson, Elma (1894-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lönnquist, Sven Erik (1893-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lönnqvist, Olof (1883-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lönnqvist, Paula Maria (1885-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Malmros, Otto (1888-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Tomasdotter, Ingar (1718-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif
Tomasson, Måns (1734-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif
Warme, Thora Hansine (1889-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristianstad
Ekstrand, Maria (1911-2000) ansedel2.gif
Hedberg, Agnes Maria (1992-) ansedel2.gif
Lönnblad, Ivar Leopold (1893-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Ella Marie (1926-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Emilia (2004-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Svenborg (1841-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristianstads Heliga Trefaldighet (L)
Berggren, Nils Viktor (1908-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Berggren, Signe Augusta (1906-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ekstrand, Maria (1911-2000) ansedel2.gif
Håkansdotter, Elna (1818-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindén, Lars Henrik (1966-) ansedel2.gif
Lönnquist, Stig Håkan Fredrik (1933-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Sigrid (1885-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Berggren, August (1883-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristianstads län, Näsum
Mattisdotter, Hanna (1757-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristianstads län, Vånga
Mattisdotter, Olu (1763-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kritiansstads län, Näsum
Mattsdotter, Berta (1749-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krogsered (N)
Hansdotter, Johanna Permilla (1837-1893) ansedel2.gif

Kronobergs län
Nilsson, Lucas (2013-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kråksmåla (H)
Johansson, Anna Ottilia (1872-1930) ansedel2.gif
Petterson, Johan Viktor (1875-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kullerstad (E), Skärblacka
Borg, Matz Christian Albin (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kullerstad (E)
Grankvist, Erik Gustav Donatus (1902-) ansedel2.gif

Kullings-Skövde (P), Hjultorp Östergård
Mårtensson, Gerda Hildegard Teresia (1886-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Asta Hildegard (1914-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Elly (1916-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Sara Maria (1920-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Ture (1886-1956) ansedel2.gif

Kullings-Skövde (P)
Johansson, Knut Alvar (1915-1993) ansedel2.gif
Johansson, Lars Göran (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Lena Birgitta (1958-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kungsbacka (N)
Norberg, Teo Carl (2018-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB)
Leth, Sara Elisabeth (1888-1972) ansedel2.gif
Nilsson, Alfred (1875-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kungsäter (N)
Berggren, Melvin Johan (2008-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berggren, Oliver Pär (2007-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Patrik Johan (1983-) ansedel2.gif

Kvarsebo (E)
Henriksdotter, Karin (1623-1725) ansedel2.gif

Kverrestad (L), Lunnarp
Jöransson, Nils (1731-1794) ansedel2.gif
Mattsdotter, Bengta (1788-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Dorotea (1765-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Elna (1760-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Kjerstina (1771-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Jöran (1763-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Per (1787-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Agda (1820-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Hanna (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Mätta (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Sissa (1728?-1805) ansedel2.gif
Persson, Nils (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per (1814-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Truedsdotter, Ingar (1768-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kverrestad (L)
Andersson, Trued (1739-1800) ansedel2.gif
Chistensson, Måns (1783-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Christensson, Nils (1736-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif
Christensson, Tage (1733-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Håkan (1722-1765) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Håkansdotter, Anna (1832-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsdotter, Hanna (1848-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsson, Rasmus () ansedel2.gif
Jönsson, Anneli Helen Maria (1976-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsson, Erik Bernhard Sjunne (1907-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsson, Ola (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsson, Ulla Maria Dagmar (1939-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsdotter, Bengta (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsdotter, Hanna (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsdotter, Ingar (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsson, Anders (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsson, Christen (1828-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsson, Hans (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsson, Nils (1816-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsson, Nils (1821-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsson, Nils (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsson, Per (1835-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsson, Trulls (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Mårtensdotter, Kjerstina (1744-) ansedel2.gif
Nilsdotter, Anna (1820-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Eljena (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Karna (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Hildur Elvira Gunborg (1906-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Jöns (1828-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Ingar (1861-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Sissa () ansedel2.gif
Persdotter, Sssa () ansedel2.gif
Persson, Anders (1877-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Anna (1871-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Augusta Albertina (1880-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Elise (1874-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Ellen Ellida Eufrosyne (1887-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Gossen (1866-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Hilda Teresia (1882-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Håkan (1859-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Håkan (1872-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Johanna (1863-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Johanna Maria Charlotta (1885-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Kersti (1867-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Nils (1874-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per (1814-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per (1843-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per (1860-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Ulrika (1878-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Rasmusdotter, Ingar (1758-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Tagesson, Christen (1760-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Tagesson, Ingar (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Tagesson, Nils (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Trullsdotter, Hanna (1793-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif
Åkesson, Erik John Ernfrid (1934-2020) ansedel2.gif

Kville (O)
Karlsson, Hulda Viktoria (1895-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kvillinge (E)
Andersson, Rut Anna Maria (1917-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kvistofta (M)
Karlsson, Hulda Viktoria (1895-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lönnquist, Helge Anton (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kylingared, Tumlan Årås
Litzell, Erik Hilding (1892-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kylingared, Wråna
Isacsson, Alma Josefina (1884-1960) ansedel2.gif

Kylingared, Årås
Litzell, Karl August (1870-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kylingared
Litzell, Anna Josefina (1875-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kyrkhult (K)
Håkansson, Sven (1835-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsdotter, Tilda (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsson, Ola (1804-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsson, Per (1873-1963) ansedel2.gif
Karlsdotter, Hanna (1815-) ansedel2.gif
Persdotter, Ingegerd (1837-1908) ansedel2.gif
Svensson, Anna (1870-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Anna (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Hanna (1875-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Karl (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Per (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Sven (1866-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Thomas (1873-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Tilda (1882-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kållered (O)
Bengtsson, Ernst Robert (1885-1934) ansedel2.gif
Larsson, Hulda Kristina (1888-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Källa (H)
Peterson, Ellen Alma Lovisa (1895-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Källa (H)
Johansson, John Andron Emanuel (1886-1979) ansedel2.gif
Olofsdotter, Brita (1812-1868) ansedel2.gif

Kärnbo (D)
Hasselrot, Bengt Fridolf Engelbrekt (1862-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kävlinge (M)
Carlegrim, Jennifer Kamilla (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kävlinge
Mårtensson, Jenny Maria (1975-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kölaby (P), Ryninga, Mellomgården
Abrahamsson, Rakel Alice (1911-2012) ansedel2.gif
Eliasdotter, Selma Serafia (1869-1928) ansedel2.gif
Vilhelmson, Arvid Ingvar Vitalis (1910-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Vilhelmson, Gösta (1936-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kölaby (P), Örsered
Johansson, August (1837-1929) ansedel2.gif

Kölaby (P)
Vilhelmson, Peder Gösta Mathias (1967-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kölingared (P), Husbacken
Andersson, August (1839-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Clas (1833-1891?) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Gustaf (1836-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Karl Fredrik (1842-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Anders Jacob (1846-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Anders (1806-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kölingared (P), Mattissaruder
Rydén, Frits Hjalmar (1879-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kölingared (P), Oset
Engström, Albertin Lovisa (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Engström, Carl Otto (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Engström, Johan August (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Engström, Maja Stina (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kölingared (P), Tranebacken
Andersson Jacobsson, Johan Gottfrid (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kölingared (P), Wråna Österbo
Jakobsdotter, Alli Johanna (1887-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jakobsdotter, Anna Elisabeth (1889-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jakobsdotter, Elin Greta (1894-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jakobsson, Johan Oskar (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jakobsson, Karl Elam (1879-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johannesson, Carl Viktor (1846-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Emma Albertina (1850-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Ida Charlotta (1859-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Jacob (1847-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Vilgot Nathanael (1861-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsdotter, Eva Lotta (1851-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Klera, Stina Greta Jacobsdotter (1818-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Johannes (1811-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kölingared (P), Wråna
Andersson Jacobsson, Johan Gottfrid (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Isacsson, Alma Josefina (1884-1960) ansedel2.gif
Jacobsson, Karl Tage Lennart (1919-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jakobsson, Karl Elam (1879-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johannesdotter, Johanna Mathilda (1858-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Ida Christina (1855-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Nils (1772-1840) ansedel2.gif
Nilsdotter, Anna Stina (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Gustava (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Ingejerd (1780-1866) ansedel2.gif
Nilsdotter, Johanna (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Johannes (1811-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kölingared (P)
Abrahamsdotter, Maria (1846-1933) ansedel2.gif
Andersson, Erik (1764-1831?) ansedel2.gif
Engström, Anna Elisabet (1866-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif
Engström, Gustaf Levin (1857-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif
Engström, Johan Alfred (1851-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif
Engström, Josefina (1848-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif
Engström, Karl (1854-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Engström, Klas (1854-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Engström, Matilda Karolina (1846-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif
Fransson, Simeon Alexius (1891-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Emma Albertina (1850-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Johan Titus (1887-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif
Klera, Stina Greta Jacobsdotter (1818-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lidzell, Svante Gabriel (1836-1919) ansedel2.gif
Litzell, Karin Alette (1889-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Johannes (1811-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Gustaf Alfred (1850-(..1893)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Zackrisdotter, Stina Greta (1824-1902) ansedel2.gif

Köpenhamn, Rigshospitalet
Barfred, Carl Frederik (1823-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Köpenhamn, S:t Ansgarkyrkan
Fobian, Ottilie Charlotte (Lotte) (1917-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Malmros, Paul Otto Hugo (1917-2017) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Köpenhamn, Sv Kyrkan
Sandell, Gulli (1931-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Kjell (1933-1980) ansedel2.gif

Köpenhamn, Sv kyrkan
Bengtsson, Mona Birthe (1939-) ansedel2.gif
Lönnquist, Stig Håkan Fredrik (1933-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Köpenhamn
Barfred, Carl Frederik (1823-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bengtsdotter, Anna Sofia (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Frans Adolf (1850-) ansedel2.gif
Schaarup, Elisabeth Margarete (1823-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Köping (H)
Hasselrot, Carl Birger (1842-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif


A - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P R - R S - S T - T U - U V - V W - Ä Ö - Ö d - d

Personregister    Efternamnsregister


email: sven.lonnquist@gmail.com Framställd 2020-09-23 av Sven Lönnquist med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.